Beartas um Príobháideachas

 1. Réamhrá

  1.1 Tá meas ag an Comhairle Mhúinteoireachta ar an gceart atá agat i leith príobháideachais agus comhlíonaimid ár ndualgais faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Is é cuspóir Bheartas an Láithreáin Ghréasáin seo um Príobháideachas ná achoimre a thabhairt ar conas a dhéileálaimid le haon sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn agus tú ar cuairt ar an láithreán gréasáin seo. Ar ndóigh, mura bhfuil tú sásta le Beartas an Láithreáin Ghréasáin seo um Príobháideachas níor chóir duit an láithreán gréasáin seo a úsáid.

  1.2 Trí chuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin seo, glacann tú le téarmaí Bheartas an Láithreáin Ghréasáin seo um Príobháideachas. Tá aon naisc sheachtracha chuig láithreáin ghréasáin eile inaitheanta go soiléir iontu féin, agus nílimid freagrach as an ábhar nó na beartais um príobháideachas de na láithreáin ghréasáin eile seo.

 2. Na Cineálacha Eolais a Bhailítear

  Coinnímid dhá chineál eolais:

  (a) “Sonraí Pearsanta”

  Tríd an láithreán gréasáin seo d’fhéadfadh an deis a bheith agat eolas a sheoladh fút féin, ar nós trí na leathanaigh “téigh i dteagmháil linn” nó trí aon áit eile ina gcuirfeá ríomhphoist, ina ndéanfá iarratas ar bhróisiúir nó ina gcuirfeá aiseolas ar fáil. Trí roghnú a dhéanamh le bheith rannpháirteach iontu seo, beidh leibhéal áirithe de Shonraí Pearsanta á chur ar fáil agat dúinn a bhaineann leat. Cuimsíonn siad seo na sonraí a shainaithníonn tú nó ar féidir a úsáid chun tú a shainaithint nó chun dul i dteagmháil leat agus féadfaidh d’ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin etc. a bheith san áireamh anseo. Ní bhailítear a leithéid faisnéise ach amháin má chuireann tú é isteach chugainn go deonach.

  (b) “Sonraí Neamhphearsanta”

  Cosúil lena lán láithreán gréasáin, bailímid eolas staitistiúil agus eolas anailíseach eile atá bailithe ar bhonn comhiomlán de na cuairteoirí uile a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin. Sna Sonraí Neamhphearsanta seo tá eolas iontu nach féidir a úsáid chun tú a aithint ná chun dul i dteagmháil leat, ar nós líon na ndaoine a thugann cuairt ar an láithreán gréasáin seo; líon na ndaoine a fhilleann ar an láithreán seo; na leathanaigh a dtugann siad cuairt orthu; áit a raibh siad sular thug siad cuairt ar an láithreán seo agus an leathanach ar an láithreán inar tháinig siad amach as agus sonraí staitistiúla anaithnide eile a bhaineann leis an úsáid a bhaintear as ár láithreán gréasáin.

 3. Na Cuspóirí faoina gcoinnímid do chuid eolais.

  3.1 Sonraí Pearsanta

  Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta amháin a úsáidfidh na Sonraí Pearsanta a chuireann tú ar fáil ar an láithreán seo (i) chun na críche ar chuir tú ar fáil di; (ii) chun críocha fíoraithe, anailíse staitistiúla agus chun críocha riaracháin.

  3.2 Sonraí Neamhphearsanta

  Bainimid úsáid as na Sonraí Neamhphearsanta a bailíodh ó chuairteoirí ar ár láithreán gréasáin ar bhealach comhiomlán chun tuiscint níos fearr a fháil ar na háiteanna óna dtagann ár gcuairteoirí agus chun cuidiú linn ár láithreán gréasáin a dhearadh agus a eagrú níos fearr. Cuidíonn an t-eolas seo linn monatóireacht a dhéanamh ar an trácht ar ár láithreán gréasáin ionas gur féidir linn acmhainn agus éifeachtúlacht an láithreáin a bhainistiú. Cuidíonn sé linn freisin fios a bheith againn cad iad na codanna den láithreán seo a bhfuil an tóir is mó orthu agus chun measúnú a dhéanamh i gcoitinne ar iompar agus tréithe úsáideoirí chun tomhas a dhéanamh ar an spéis agus an úsáid a bhaintear as áiteanna éagsúla den láithreán.

  3.3 Fianáin

  Baineann an láithreán gréasáin seo úsáid as teicneolaíocht “fianán”. Is é atá i gceist le fianán ná píosa beag téacs atá á stóráil ag an mbrabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí. D’fhéadfaimis úsáid a bhaint as fianáin chun ábhar ar leith a bhaineann le do chuid leasa a chur ar fáil agus le do roghanna pearsanta a shábháil ionas nach gá duit iad a chur isteach gach uair a cheanglaíonn tú lenár láithreán gréasáin – níl ár bhfianáin ar fáil do láithreáin ghréasáin eile. Tá tú saor i gcónaí ár bhfianáin a dhiúltú, má cheadaíonn do bhrabhsálaí duit, nó iarraidh ar do bhrabhsálaí a chur in iúl duit nuair atá fianán á sheoladh. Is féidir leat comhaid fianáin a scriosadh de do ríomhaire freisin de do rogha féin. Tabhair faoi deara má dhiúltaíonn tú ár bhfianáin nó má iarrann tú le bheith curtha in iúl gach am a sheoltar fianán, d’fhéadfadh sé seo cur isteach ar shofheidhmiúlacht an láithreáin ghréasáin seo.

 4. Nochtadh Faisnéise do Thríú Páirtithe

  4.1 Féadfaimid Sonraí Neamhphearsanta a chur ar fáil do thríú páirtithe, áit a bhfuil a leithéid faisnéise comhcheangailte le faisnéis chomhchosúil ó úsáideoirí eile dár láithreán gréasáin. Mar shampla, d’fhéadfaimis a chur in iúl do thríú páirtithe maidir le líon na n-úsáideoirí uathúla a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin, briseadh síos déimeagrafaice dár n-úsáideoirí pobail ar ár láithreán gréasáin, nó na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag cuairteoirí ar ár láithreán gréasáin agus iad ar ár láithreán gréasáin.

  4.2 Ní dhéanaimid do Shonraí Pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin gur cheadaigh tú an nochtadh seo nó más rud é gur gá don tríú páirtí déileáil le d’iarratas nó le d’fhiosrú. Déanfaimid do Shonraí Pearsanta a nochtadh má chreidimid de mheon macánta go bhfuil dualgas orainn iad a nochtadh chun aon dlí infheidhme, toghairm, barántas cuardaigh, ordú cúirte nó rialála, nó ceanglas reachtúil eile a chomhlíonadh.

 5. Slándáil

  5.1 Coinnítear do Shonraí Pearsanta ar fhreastalaithe slána atá á n-óstáil ag ár Soláthraí Seirbhíse Idirlín. De bharr nádúr an idirlín ní féidir linn dearbhú ná barántas a thabhairt go mbeidh aon fhaisnéis a chuireann tú ar aghaidh chugainn tríd an Idirlíon slán. Ní féidir dearbhú a thabhairt go mbeidh aon sonraí a chuirtear ar aghaidh thar an Idirlíon slán 100% . Glacfaimid gach céim réasúnta, áfach (lena n-áirítear bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí) le do Shonraí Pearsanta a chosaint.

 6. Nuashonrú, Fíorú agus Scriosadh Sonraí Pearsanta

  6.1 Féadfaidh tú muid a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar do Shonraí Pearsanta, agus de réir ár ndualgas faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 déanfaimid do Shonraí Pearsanta a nuashonrú nó a scriosadh dá réir. Chun a fháil amach cé hiad na Sonraí Pearsanta atá á gcoinneáil againn fút, nó le go ndéanfaimid do Shonraí Pearsanta a nuashonrú, a leasú nó a bhaint dár mbunachar sonraí, téigh i dteagmháil linn ag na pointí teagmhála atá leagtha amach ar an leathanach “SF” dár láithreán. Féadfaidh aon iarratas mar seo a bhaineann le sonraí a bheith faoi réir na táille forordaithe.

 7. Athruithe ar Bheartas an Láithreáin Ghréasáin um Príobháideachas

  7.1 Déanfar aon athruithe ar Bheartas an Láithreáin Ghréasáin seo um Príobháideachas a phostáil ar an láithreán gréasáin seo ionas go mbeidh tú ar an eolas i gcónaí faoin bhfaisnéis a bhailímid, an chaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis sin, agus na cúinsí faoina ndéanfaimid an fhaisnéis a nochtadh, más ann dóibh. Má dhéanfaimid cinneadh aon tráth Sonraí Pearsanta a úsáid ar bhealach atá an-éagsúil óna bhfuil sonraithe i mBeartas an Láithreáin Ghréasáin seo um Príobháideachas, nó a cuireadh in iúl duit tráth a mbailithe, cuirfimid in iúl duit trí ríomhphost, agus beidh an rogha agat cibé acu an mbeimid in ann d’fhaisnéis a úsáid ar an mbealach nua nó nach mbeidh.