Cad is gá dom a dhéanamh nuair a chríochnaim Droichead?

Agus an próiseas Droichead críochnaithe, oibríonn an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla agus an MNC i gcomhar lena chéile chun Foirm D a chomhlánú - is féidir an fhoirm sin a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta anseo. Ní mór an fhoirm seo, chomh maith leis an r-phost deimhnithe a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta. Más rud é gur thosaigh tú Droichead roimh Mheán Fómhair 2016 féach ar na socruithe idirthréimhseacha thíos.

Cad a tharlaíonn nuair a chuirim Foirm D agus r-phost DR1 isteach?

Más bunmhúinteoir tú agus má chuireann tú Foirm D isteach, baintear na coinníollacha i dtaca le Droichead/Promhadh agus Ionduchtú (má bhaineann).

Más múinteoir iar-bhunscoile tú agus má chuireann tú Foirm D isteach, baintear na coinníollacha i dtaca le Droichead, Fostaíocht Iarcháilíochta (FIC) agus Ionduchtú (má bhaineann). 

Cad a tharlaíonn nuair atá sé molta ag an bhFoireann Tacaíochta Gairmiúla go bhfuil tuilleadh ama de dhíth orm chun an próiseas Droichead a chríochnú? An dtosaíonn an próiseas as an nua arís?

Má leanann d'fhostaíocht sa scoil chéanna, leanann an próiseas ar aghaidh le tréimhse bhreise de chleachtas gairmiúil agus tacaí breise. Is féidir tuilleadh treorach sa réimse seo a fháil i bPolasaí Droichead 2016 (béarla) na Comhairle Múinteoireachta.

Má bhogann tú chuig scoil Droichead eile ansin tosóidh an próiseas as an nua arís agus ba chóir go dtarlódh sé thar thréimhse nach lú ná 60 lá i gcás bunmhúinteoirí agus 200 uair a' chloig i gcás múinteoirí iar-bhunscoile.