Cathain a dhéanaim iarratas leis an Chomhairle Múinteoireachta don phróiseas Droichead ag baint úsáide as foirm DR1?

Is féidir iarratas a dhéanamh a luaithe agus a thosaíonn tú seirbhís i scoil Droichead:

  • i suíomh incháilithe agus
  • i bpost ar fhad íosta 60 lá scoile leantach ar a laghad (i gcás bunscoile) nó bloc 200 uair a' chloig (i gcás iar-bhunscoile).

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

D’fhonn Droichead a thosú déanann tú iarratas go leictreonach chuig an Chomhairle Mhúinteoireachta. Beidh iarratais le haghaidh Droichead ag oscailt go luath agus beidh siad ar fáil anseo.

Tá roinnt oibre gearrthéarma mar ionadaí agam ach nílim cinnte cé chomh fada agus a mhairfidh sí. An ndéanaim iarratas leis an Chomhairle Mhúinteoireachta do Droichead ag baint úsáide as an bhfoirm DR1

Ná déan. Níor chóir duit iarratas a dhéanamh leis an Chomhairle Mhúinteoireachta chun Droichead a thosú ach amháin más rud é

(1) go bhfuil tú fostaithe i scoil Droichead  agus

(2) go bhfuil tú i suíomh incháilithe agus

(3) go bhfuil an post ar fhad íosta 60 lá scoile leantach ar a laghad ag leibhéal bunscoile nó bloc 200 uair a' chloig ag leibhéal iar-bhunscoile.

Tá roinnt den chlár ceardlainne ionduchtaithe déanta agam roimh Mheán Fómhair 2016. Cad a tharlaíonn má thosaím Droichead anois?

Má thosaíonn tú Droichead ó Mheán Fómhair 2016 ní gá duit an clár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú chun coinníoll clárúcháin a shásamh. Ní mór duit freastal ar chruinniú braisle amháin ar a laghad in aghaidh an téarma ar feadh an phróisis Droichead.

Cad a tharlaíonn má bhogaim scoil ar chúis ar bith sula gcríochnaím an próiseas Droichead?

Ní mór Droichead a chur i gcrích in aon suíomh amháin. Mar sin, má bhogann tú scoil sula mbíonn an próiseas críochnaithe, beidh ort foirm nua DR1 a chur isteach chun athchlárú don phróiseas Droichead, ar thosú poist teagaisc incháilithe nua i scoil Droichead

An bhfuil dáta deiridh chun an fhoirm DR1 a chur isteach?

Beidh dáta deiridh i bhfeidhm chun iarratais a fháil. Tabharfar fógra roimh ré faoin dáta deiridh ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta sa dara leath den scoilbhliain.