Is múinteoir bunscoile mé. Cad é fad íosta an phróisis Droichead

Ní mór do bhunmhúinteoir bloc íosta de 60 lá scoile leantach a dhéanamh i suíomh incháilithe ón dáta ar a ceapadh ar dtús iad chuig post a aithnítear do chúiseanna Droichead i mbunscoil.

Ba chóir a mheabhrú gurb í seo an tréimhse cleachtais íosta amach is amach agus go gcreideann an Chomhairle, más rud é go sáraíonn do chleachtas i scoil na tairseacha sin, go bhfuil sé inmholta cur i gcrích an phróisis a chur siar go dtí am níos gaire le deireadh do chuid ama sa scoil.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé. Cad é fad íosta an phróisis Droichead

Ní mór do mhúinteoir iar-bhunscoile íosmhéid de 200 uair a’ chloig d’fhostaíocht teagaisc a dhéanamh i suíomh incháilithe ón dáta ar a ceapadh ar dtús iad chuig post a aithnítear do chúiseanna Droichead in iar-bhunscoil.

Ba chóir a mheabhrú gurb í seo an tréimhse cleachtais íosta amach is amach agus go gcreideann an Chomhairle, más rud é go sáraíonn do chleachtas i scoil na tairseacha sin, go bhfuil sé inmholta cur i gcrích an phróisis a chur siar go dtí am níos gaire le deireadh do chuid ama sa scoil.