Athrú Sonraí

Is féidir le múinteoirí cláraithe roinnt dá gcuid sonraí pearsanta a athrú ar Chlár na Múinteoirí. Seo a leanas an méid is féidir a athrú ar líne:

  • Teideal
  • Seoladh
  • Seoladh ríomhphoist
  • Modh chun ríomhphoist a sheoladh
  • Diúltú do Ríomhphoist
  • Uimhreacha Gutháin
  • Rochtain a cheadú do phámháistir
  • Sonraí Fostaíochta

Ní féidir an t-eolas eile, e.g. ainm, cáilíochtaí, inscne, Uimhir PPS, etc. a athrú gan fianaise dhoiciméadach a sheoladh isteach leis an bhfoirm chuí.