Riachtanais Cáilíochta do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile (Cáilíochtaí Bronnta in Éirinn)

Le bheith curtha le Clár na Múinteoirí ar bhonn cáilíochtaí sa mhúinteoireacht iar-bhunscoile, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais thíos a chomhlíonadh – mar atá leagtha amach i Rialachán a Ceathair de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 (béarla) ní mór go mbeidh seo a leanas acu:

Riachtanais Cháilíochta.

Céim Onórach Bhaitsiléara (Leibhéal CNC 8) nó a coibhéis atá, i dtuairim na Comhairle Múinteoireachta, oiriúnach chun aon ábhar curaclam amháin ar a laghad a theagasc ag an leibhéal iar-bhunscoile (tá critéir na n-ábhar leagtha amach faoi Roghanna A agus B thíos).

AGUS

Cáilíocht cheadaithe san oideachas tosaigh múinteoirí atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain (mic léinn idir 12 bhliain go 18 mbliana de ghnáth)..

Cáilíocht chéime chomhthráthach atá ceadaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta san oideachas tosaigh múinteoirí iar-bhunscoile, a chomhcheanglaíonn staidéar ar aon ábhar curaclaim nó níos mó (tá critéir na n-ábhar leagtha amach faoi Roghanna A agus B thíos) le hoideachas múinteoirí atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain (mic léinn idir 12 bhliain go 18 mbliana de ghnáth).