Cód Cleachtais agus Cód Iompair

Cód Cleachtais

I 2009 ghlac an Chomhairle Cód Iompair do bhaill an Chomhairle, san áireamh tá an Cathaoirleach, An Stiúrthóir agus an Rúnaí. Leagann an cáipéis seo amach: 

  • Rialachas Corparáideach don Chomhairle Mhúinteoireachta
  • is ábhar treorach atá ann, agus leagann sé síos feidhmeanna, baill na Comhairle, an Cathaoirleach, an Rúnai agus an Stiúrthóir
  • dearbhaíonn sé a n-údarás faoi seach agus a bhfreagrachtaí ag déanamh tarmligeann ar feidhmeannas áirithe ón gComhairle chuig an Stiúrthóir