FÉILTE 2018

Top of FEILTE 2018

FÉILTE, Féile bhliantúil Oideachais na Comhairle Múinteoireachta don Fhoghlaim agus don Bharr Feabhais sa Mhúinteoireacht, a cheiliúrann sárobair laethúil mhúinteoirí ina gcuid seomraí ranga agus a thugann deis dóibh an dea-obair sin a roinnt, le chéile agus leis an bpobaligcoitinne.
Beidh FÉILTE 2018 ar siúl i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimnigh Dé hAoine, 5 Deireadh Fómhair agus Dé Satharn, 6 Deireadh Fómhair. 

Is é téama na féile imbliana:  ‘Ag foghlaim ar feadh do Shaoil: Déan difríocht!’  Molaimiddo mhúinteoirí sna hearnálacha ar fad - múinteoirí bunscoile, iar-bhunscoileagusbreisoideachaisteachtagus páirt a ghlacadh: Taispeántas a eagrú, Ceardlann a óstáil, nó a bheith páirteach in Teachmeet. Féile dhá lá a bheidh ann imbliana, den chéad uair - osclaíonn FÉILTE 2018 thart ar 5.30pm trathnóna Dé hAoine le heochair-aitheasc, plé painéil, Researchmeet, Rang Bianca agus Teachmeet!

Nuair a bheidhan méid sin thart, ar a 9pm, d’fhéadfadh múinteoirí bualadhlinnibPubna Féile, áit a mbeidh seó ar siúl: ‘Tallann an Mhúinteora’. Seolfar sonraí ar ball faoin tslí le cur isteach ar ‘Tallann an Mhúinteora’!

An mhaidin dár gcionn, d’fhéadfadh múinteoirí an ceointinne a dhíbirt le Réabh luathmhaidine - Morning Gloryville  - an lá a thosú le seisiún damhsa, aguscuairt a thabhairt ar ball ar ár gcuid Taispeántóirí, éisteacht leis an daraheochair-aitheasc, agusfreastal ar an dara plé painéil. 


Open call GASelection criteria GA
Samples of showcases_GASamples of workshops GA

Highlights_GA