FÉILTE 2017

Is ócáid í FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ceiliúradh na múinteoireachta ina gcuirtear obair múinteoirí a bhíonn ag stiúradh tionscadal foghlama nuálacha ar taispeáint.

Bhí FÉILTE 2017 ar siúl Dé Sathairn 7 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath, le beagnach 1,000 múinteoirí agus ball den phobal i láthair.

Ba é teáma ócáid na bliana seo na  An Fhoghlaim a Chur Chun Cinn do Gach Duine. Luíonn sé seo leis an gcuspóir uileghabhálach a bhaineann le FÉILTE – An Teagasc a Chomhroinnt, an Fhoghlaim a Chónascadh. Bhí meascann do 50 sárthaispeántais faoi cheannas múinteoirí agus ceardlainne ina gcuirtear béim ar an samplaí den nuálaíocht sa teagasc agus san fhoghlaim. Rinne Adam Harris óráid oscailte FÉILTE 2017 a sheachadadh  agus bhí Joanne O’Riordan i láthair ag an seisiún deireanach.

Ag FÉILTE 2017 bhí sárthaispeántais, ceardlainne, scéalta na sárthaispeántóirí, researchmeet agus Rang Bianca.

Tá rogha grianghrafanna ón lá ar fáil thíos.