Stádas Grinnfhiosrúcháin a Sheiceáil

Múinteoirí Cláraithe a rinne iarratas ar ghrinnfhiosrúchán le déanaí

Is féidir le múinteoirí a rinne iarratas ar ghrinnfhiosrúchán le déanaí tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, agus ar mian leo stádas a n-iarratais leis an mBiúró Náísiúnta Grinnfhiosrúcháin, é sin a dhéanamh trí logáil isteach ar shuíomh gréasáin an Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Tá gá leis an uimhir iarratais ar ghrinnfhiosrúchán /uimhir aitheantais iarratais mar a eisítear le r-phost nuair a dhéantar iarratas ar ghrinnfhiosrúchán go rathúil.

Múinteoirí ar a rinneadh grinnfhiosrúchán roimhe seo

Maidir leis na múinteoirí cláraithe go léir ar a rinneadh grinnfhiosrúchán tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, beidh litir um thoradh ar ghrinnfhiosrúcháin GCVU ón gComhairle Mhúinteoireachta eisithe chucu (roimh 29 Aibreán 2016) nó Nochtadh ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (i ndiaidh 29 Aibreán 2016).

Is féídir le múnteoirí cláraithe a stádas grinnfhiosrúcháin roimhe a sheiceáil trí logáil isteach chun a sonraí clárúcháin a fhéachaint/ athrú ag baint úsáide as pasfhocal anseo. Agus logáil isteach déanta go rathúil, tá an t-eolas grinnfhiosrúcháin is déanaí atá ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar fáil le feiceáil faoin rogha "Sonraí Grinnfhiosrúcháin" ar thaobh na láimhe clé.

Is féidir le múinteoirí an stádas seo a bheith acu

  • Ceadaithe
  • Daingnithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
  • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair
  • Ceadaithe ag an Painéal ar Fhianaise Carachtair le Coinníollacha.

Tá foráil sa dlí anois don riachtanas le dul faoi ghrinnfhiosrúchán do chúiseanna fostaíochta agus clárúcháin araon, faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2014 (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012-2016 agus faoin Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015. Más rud é nach bhfuil an próiseas grinnfhiosrúcháin curtha i gcrích agat tríd an gComhairle Mhúinteoireachta ón 29 Aibreán 2016, rachaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta i dteagmháil leat sna míonna seo atá romhainn agus tabharfar cuireadh duit an próiseas a chur i gcrích faoin Togra um Ghrinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar Mhúinteoirí Cláraithe. Tá tuilleadh eolais faoin ngrinnfhiosrúchán cúlghabhálach ar mhúinteoirí cláraithe ar fáil anseo.