Treoirlínte don Mheasúnú ar Chiontuithe Cúirte agus ar Ionchúisimh atá ar Feitheamh don Chúirt - Iontrálaithe Nua

In Alt 31(5)(c) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta leagtar amach na coinníollacha don cheadú ag iontrálaithe nua mar mhúinteoirí ar Chlár na Múinteoirí. Maidir le fo-alt (iv), a phléann le ‘fianaise carachtair’, tá nósanna imeachta curtha le chéile ag an gComhairle Mhúinteoireachta a shásaíonn an measúnú ar ábharthacht chiontuithe cúirte agus ionchúiseamh ar feitheamh os comhair na cúirte, nuair a bhíonn breithniúcháin á ndéanamh ar iarratais don chlárú.
 
Déanann an doiciméad seo cur síos ar na nósanna imeachta, ar na próisis agus ar na caighdeáin a bhfuil faomhadh acu ón gComhairle Mhúinteoireachta a thugann treoir don Choiste Clárúcháin agus don Phainéal ar Fhianaise Carachtair nuair a bhíonn breith á déanamh acu ar dhuine le ciontú nó le hionchúiseamh ar feitheamh, a bhíonn ag iarraidh clárú mar mhúinteoir.