Oideachas Tosaigh Múinteoirí

In Éirinn, déantar cláir oideachais tosaigh mhúinteoirí do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a éascú trí raon de chláir chomhthráthacha (cláir fochéime) agus chomhleanúnacha (cláir iarchéime) (féach Léargas Ginearálta ar Sholáthar Oideachais Mhúinteoirí in Éirinn). Is é an tAire Oideachais agus Scileanna, i ndáil chomhairle leis an gComhairle Mhúinteoireachta, a leagann síos na riachtanais iontrála do chláir oideachais tosaigh mhúinteoirí.

Ní mór do na cláir oideachais mhúinteoirí uile (bunscoile, iar-bhunscoile agus breisoideachais) in Éirinn a mbeidh clárú mar mhúinteoir mar thoradh orthu creidiúnú gairmiúil a fháil ón gComhairle Mhúinteoireachta. Tá an chéad sheal athbhreithniúcháin agus creidiúnaithe curtha i gcrích anois do gach clár, agus tá tuairiscí  seolta chuig na hInstitiúidí Ardoideachais.

banner-image-1

Athruithe ar fhad na gclár oideachais tosaigh mhúinteoirí

Ó mhí Mheán Fómhair 2012, lena gcreidiúnú gairmiúil ón gComhairle Mhúinteoireachta a choinneáil, is gá go mbeidh gach clár comhthráthach (clár fochéime) oideachais tosaigh mhúinteoirí ceithre bliana ar fhad (240 creidiúint ECTS).

Ó mhí Mheán Fómhair 2014, is gá go mbeidh gach clár comhleanúnach (clár iarchéime) oideachais tosaigh mhúinteoirí dhá bhliain ar fhad (120 creidiúint ECTS).