Rochtain Saor in Aisce do EBSCO Foinse Oideachais Leabharlainne Digiteach

I gcomhréir le breithniú na Comhairle faoi mhúinteoirí mar fhoghlaimeoirí a dhíríonn ar fhiosrúcháin, ar feadh an tsaoil is ea rochtain ar thaighde a chur ar fáil. (Beartas na Comhairle Múinteoireachta ar Leanúntas Oideachas Múinteoirí (2011) (béarla). Sa Chód Iompair Ghairmiúil (2016) leagtar béim níos mó ar an gcaoi inar chóir do mhúinteoirí "bonn eolas a chur faoina mbreithiúnas agus cleachtadh gairmiúil trí bheith rannpháírteach sa ... teoiric foghlama [agus] san oideolaíocht, agus machnamh a dhéanamh orthu" (lch.7).

Ó Mhí Mheán Fómhair 2013 ar aghaidh, tá rochtain saor in aisce ag múinteoirí cláraithe ar an bpacáiste Foinse Oideachais EBSCO, agus bailiúchán de ríomhleabhair. Rinneadh é seo mar fhreagra ar iarratas ó mhúinteoirí le bheith in ann rochtain níos éasca a dhéanamh ar chúrsaí taighde agus le deiseanna a fháil le rannpháírteachas tábhachtach a bheith acu ann.

Anois leis an áis EBSCO beidh múinteoirí cláraithe in ann fanacht ar an eolas faoi chúrsaí taighde reatha san oideachas agus oideolaíocht, agus dá bhrí sin bonn eolais agus feabhas a chur faoina gcleachtadh mar oideachasóirí.

Tugann sé rochtain do mhúinteoirí cláraithe ar na nithe seo a leanas:

  • Téacs iomlán do níos mó ná 1,700 irisleabhar
  • Innéascsú agus achoimrí do na mílte irisleabhar
  • Téacs iomlán do níos mó ná 550 leabhar agus monagraf
  • Téacs iomlán do pháipéir comhdhála éagsúla a bhaineann le cúrsaí oideachais
  • Sleachta do níos mó ná 4 mhilliún alt, léirmheasanna leabhar san áireamh
  • Rochtain ar bhailiúchán ríomhleabhar na Comhairle.(Táan Chomhairle tar éis cur lena bailiúchán ríomhleabhar, agus tá raon teideal ann faoin oideachas uileghabhálach, ceannaireacht, measúnú, folláine agus cúrsaí oideachais i gcomhthéacs na hÉireann.)

Tugtar cuireadh do mhúinteoirí smaointe a chomhroinnt agus a bheith páirteach sa chomhrá leanúnach maidir le cúrsaí taighde trí haischlib #molfeasa na Comhairle.