Seimineár Gréasáin leis an Ollamh Michael Fullan - Forbairt á Déanamh ar an gComhoibriú Gairmiúil

Mar chuid dá sraith de sheimineáir gréasáín taighde, ba cúis atháis é don Chomhairle Mhúinteoireachta gur ghlac an tOllamh Michael Fullan (iar-déan d'Institiúid Ontario um Staidéar i gCúrsaí Oideachais agus Sainchomhairleoir Beartas i gCúrsaí Oideachais do Premier Ontario) le cuireadh chun seimineár gréasáin a chur i láthair ar an 6 Meán Fómhair ar an téama maidir le FORBAIRT Á DÉANAMH AR AN gCOMHOIBRIÚ GAIRMIÚIL. Dar leis an Ollamh Fullan, sainghnéithe den neamhspleáchas aonair agus coiteann agus den fhreagracht aonair agus choiteann is ea na cultúir den ghairmiúlacht chomhoibríoch, tá gach múinteoir agus príomhoide rannpháirteach; baintear amach an saineolas gairmiúil trí ghníomhú go dícheallach, aiseolas machnamhach, agus feabhsú leanúnach, de réir mar a bhíonn múinteoirí agus ceannairí oideachais eile ag comhoibriú lena chéile go córasach chun feabhas a chur ar an taithí foghlama agus ar an méid a bhaineann gach scoláire amach. 

  • Cliceáil anseo an taifeadadh ar an seimineár gréasáin leis an Ollamh Michael Fullan a fheiceáil.