Seimineáir Gréasáin

Mar chuid dá sraith taighde CROÍ (Taighde i gCroílár Teagaisc agus Foghlama), déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta seimineáir ghréasáin idirghníomhacha taighde a óstáil ar thopaicí atá ábharthach do ghairm na múinteoireachta, ar nós: an fhoghlaim a dhéanann múinteoirí; ceannaireacht; an cleachtas ionchuimsitheach; an t-aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil; teagasc agus foghlaim traschuraclaim. Leanann na seimineáir ghréasáin formáidí éagsúla agus is iondúil go n-eagraítear iad le haghaidh tráthnóna Dé Céadaoin ar a 8 p.m. Is féidir iad a bhreathnú beo ar na dátaí agus ag na hamanna a thugtar sa chéad bhosca thíos, agus moltar do scoileanna smaoineamh ar rannpháirtíocht múinteoirí sa seimineár gréasáin seo a aithint chun críocha uaireanta Pháirc an Chrócaigh. Gheobhaidh an tinreamh ar fad ríomhphost ag deireadh an tseimineáir ghréasáin bheo ag gabháil buíochais leo as a rannpháirtíocht.

 

Déantar na seimineáir ghréasáin ar fad a thaifeadadh, agus chun breathnú ar na seimineáir ghréasáin go dtí seo, cliceáil ar an dara bosca thíos. B’fhiú do scoileanna breathnú ar thaifeadadh de sheimineár gréasáin mar phobal scoilbhunaithe ag gabháil don fhoghlaim ghairmiúil, nó mar bhraisle scoileanna, sa chuid sin de na gníomhaíochtaí uaireanta Pháirc an Chrócaigh a dhéantar ar bhonn lánscoile.