Fáilte

Is rialtóir ghairm na múinteoireachta í an Chomhairle Mhúinteoireachta, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht a chur chun cinn. Gníomhaíonn sí ar mhaithe le leas an phobail, agus déanann sí cáil agus stádas ghairm na múinteoireachta a choinneáil agus a fheabhsú trína rialú ar bhealach cothrom, trédhearcach.

Féach ar fhíseán faoi obair na Comhairle.

Clár Píolótach Droichead

Is ionann Droichead agus samhail nua ionduchtúcháin agus phromhaidh le haghaidh Múinteoirí Nua-Cháilithe (MNCanna). Tá sé ar siúl faoi láthair ar bhonn píolótach i scoileanna a roghnaigh páirt a ghlacadh ann. Baineann an clár leis an tréimhse de chleachtadh gairmiúil tacaithe a bhíonn le déanamh ag MNC tar éis dó nó di clárú den chéad uair.

Más rud é gur mhian leat nó le do scoil páirt a ghlacadh agus cabhrú linn samhail nua ionduchtúcháin agus phromhaidh a fhorbairt, cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh mionsonraí faoi chlár píolótach Droichead.

 

Uaireanta Oscailte Guthán

Bíonn na línte gutháin oscailte ón Luan go dtí an Aoine ó 9:00am - 5:00pm.

T: +353 1 651 7900     LoCall: 1890 224 224

Is féidir leat aon cheist atá agat a chur ar ríomhphost chuig eolas@teachingcouncil.ie  chomh maith.

Má theastaíonn uait cuairt a thabhairt ar oifigí na Comhairle, ní mór duit coinne a dhéanamh roimh ré. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil córas taifeadta glaonna in úsáid againn agus go bhféadfar glaonna a thaifeadadh chun críocha oiliúna.

© 2014 The Teaching Council
  • An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
  • Guthán: +353 1 651 7900 LóGhlao: 1890 224 224
  • Facs: +353 1 651 7901
  • R-phost: eolas@oide.ie

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image