Fáilte

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht atá freagrach as caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht agus a dhéanann an ghairm a chur chun cinn agus a rialáil. Gníomhaíonn sí ar mhaithe le leas an phobail, agus déanann sí cáil agus stádas ghairm na múinteoireachta a choinneáil agus a fheabhsú trína rialú ar bhealach cothrom, trédhearcach.

Féach ar fhíseán faoi obair na Comhairle.

Uaireanta Oscailte na Nollag

Dúnfar oifigí na Comhairle Múinteoireachta do shéasúr na Nollag ón gCéadaoin, 24 Nollaig agus athosclófar iad ar an Aoine, 2 Eanáir.

 

Comhairliúchán maidir le FGL – an spriocdháta curtha siar go dtí an 16 Eanáir 2015
Tá síneadh curtha leis an tréimhse ina bhféadfaidh múinteoirí a gcuid tuairimí a chur in iúl maidir leis an chéad chéim den phróiseas comhairliúcháin chun creat náisiúnta le haghaidh FGL a fhorbairt. Is é an 16 Eanáir an spriocdháta nua.. Is féidir le múinteoirí:
 
 
Tuilleadh eolais             Féach ar físeán

 

Uaireanta Oscailte Guthán

Bíonn na línte gutháin oscailte ón Luan go dtí an Aoine ó 9:00am - 5:00pm.

T: +353 1 651 7900     LoCall: 1890 224 224

Is féidir leat aon cheist atá agat a chur ar ríomhphost chuig eolas@teachingcouncil.ie  chomh maith.

Má theastaíonn uait cuairt a thabhairt ar oifigí na Comhairle, ní mór duit coinne a dhéanamh roimh ré. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil córas taifeadta glaonna in úsáid againn agus go bhféadfar glaonna a thaifeadadh chun críocha oiliúna.

© 2014 The Teaching Council
  • An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
  • Guthán: +353 1 651 7900 LóGhlao: 1890 224 224
  • Facs: +353 1 651 7901
  • R-phost: eolas@oide.ie

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image