Fáilte

Is rialtóir ghairm na múinteoireachta í an Chomhairle Mhúinteoireachta, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht a chur chun cinn. Gníomhaíonn sí ar mhaithe le leas an phobail, agus déanann sí cáil agus stádas ghairm na múinteoireachta a choinneáil agus a fheabhsú trína rialú ar bhealach cothrom, trédhearcach.

Féach ar fhíseán faoi obair na Comhairle.

Próiseas Comhairliúcháin FGL
Chuir an Chomhairle tús le déanaí le próiseas comhairliúcháin maidir le creat náisiúnta FGL a fhorbairt. Mar chuid den chéad chéim, ba mhaith linn tuairimí a fháil ó mhúinteoirí cláraithe. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Uaireanta Oscailte Guthán

Bíonn na línte gutháin oscailte ón Luan go dtí an Aoine ó 9:00am - 5:00pm.

T: +353 1 651 7900     LoCall: 1890 224 224

Is féidir leat aon cheist atá agat a chur ar ríomhphost chuig eolas@teachingcouncil.ie  chomh maith.

Má theastaíonn uait cuairt a thabhairt ar oifigí na Comhairle, ní mór duit coinne a dhéanamh roimh ré. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil córas taifeadta glaonna in úsáid againn agus go bhféadfar glaonna a thaifeadadh chun críocha oiliúna.

© 2014 The Teaching Council
  • An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
  • Guthán: +353 1 651 7900 LóGhlao: 1890 224 224
  • Facs: +353 1 651 7901
  • R-phost: eolas@oide.ie

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image