Fáilte

Is rialtóir ghairm na múinteoireachta í an Chomhairle Mhúinteoireachta, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht a chur chun cinn. Gníomhaíonn sí ar mhaithe le leas an phobail, agus déanann sí cáil agus stádas ghairm na múinteoireachta a choinneáil agus a fheabhsú trína rialú ar bhealach cothrom, trédhearcach.

Féach ar fhíseán faoi obair na Comhairle.

FÉILTE 2014, an 4 DF. – Féach air beo!

Féach ar FÉILTE 2014 beo Dé Sathairn, an 4 Deireadh Fómhair, 10am-5pm. Coinnigh súil ar an leathanach seo don bheoshruth.

Is ceiliúradh ar nuálaíocht múinteoireachta é FÉILTE 2014. Beidh meascán de níos mó ná 50 sárthaispeántas ó mhúinteoirí agus ceardlanna a bhaineann le raon iomlán na hearnála oideachais ann.

Glac páirt sa chomhrá ar Twitter @FÉILTE   #FÉILTE 

Is féidir leat an clár iomlán a fheiceáil anseo.

 

Uaireanta Oscailte Guthán

Bíonn na línte gutháin oscailte ón Luan go dtí an Aoine ó 9:00am - 5:00pm.

T: +353 1 651 7900     LoCall: 1890 224 224

Is féidir leat aon cheist atá agat a chur ar ríomhphost chuig eolas@teachingcouncil.ie  chomh maith.

Má theastaíonn uait cuairt a thabhairt ar oifigí na Comhairle, ní mór duit coinne a dhéanamh roimh ré. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil córas taifeadta glaonna in úsáid againn agus go bhféadfar glaonna a thaifeadadh chun críocha oiliúna.

© 2014 The Teaching Council
  • An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara
  • Guthán: +353 1 651 7900 LóGhlao: 1890 224 224
  • Facs: +353 1 651 7901
  • R-phost: eolas@oide.ie

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image