Riachtanais Cáilíochtaí do Mhúinteoirí Bunscoile

De réir Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 (béarla) tá dhá phríomh céim iontrála do dhaoine ar mhian leo clárú ar bhonn cáilíochta múinteoireachta bunscoile (Naionáin Bheaga go Rang a Sé) bronnta in Éirinn.

  • Céim trí bliana lán-aimsire ina baintear céim Baitsiléir san Oideachas (B.Ed.)
  • Céim aitheanta/Ard-Dioplóma san Oideachas (Bunscoile) chomh maith le bunchéim ag leibhéal 8 nó cáilíocht ag leibhéal 9 ar an gCreat Náisiunta Cáilíochtaí..

Pé slí a glactar, caithfidh iarratóirí na torthaí leagtha amach d’fháil i scrúdú na hArdteistiméire nó GCSE/GCE Leibhéal A sna scrúdáithe I dTuaisceart na hÉireann. Tuilleadh eolais ar fáil ar suíomh na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Bealach 4 - Eile

Iarratasóirí ar mhian leo clárú ar bhonn cáilíochtaí mar mhúinteoir Montessori, caithfidh siad riachtanais leagtha amach i Bealach 4 do Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016 (béarla) a shásamh. De réir rialachain na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá na múinteoirí sin i dteideal fostaíochta mar mhúinteoir i suiomh scoile srianta, mar shampla i gcatagóir áirithe i scoileanna speisialta agus roinnt scoileanna priomhshrutha sa chás nach bhfuil Gaeilge mar ábhar curuclam riachtanach.