A Mhúinteoir, a chara,

Cuireadh duit féin agus do chomhghleacaithe ó do scoil chuig sraith ina mbeidh trí cheardlann. Tacóidh siad le bhur bhfoghlaim ghairmiúil agus beidh straitéisí praiticiúla don mhachnamh comhoibritheach iontu.

Is múinteoirí a chleachtann a gceird a dhéanfaidh éascaíocht ar na ceardlanna, ar líne agus in Ionaid Oideachais. Beidh deiseanna do scoileanna foghlaim óna chéile trí chomhráite machnamhacha, le tacaíocht ó Cosán, an Creat Náisiúnta d’Fhoghlaim na Múinteoirí.

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022  An Chomhairle Mhúinteoireachta, 

Bloc A , Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 Y7X0, Éire

e: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh / Click here to unsubscribe

Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle