A chara,

Mar is eol duit, d’fhógair an Roinn Oideachais le déanaí maoiniú le haghaidh an tríú hiontráil ar na cláir chun breisoiliúint a chur ar mhúinteoirí iar-bhunscoile cláraithe chun ábhar breise a mhúineadh (matamaitic, fisic nó Spáinnis) gan aon chostas ar an múinteoir.

Cuirfear tús leis an tríú hiontráil do na cláir leibhéal 8 seo a leanas i mí Eanáir 2023. Tá an clárú oscailte ach beidh sé ag dúnadh go luath.

Dioplóma Gairmiúil sa Mhatamaitic don Mhúinteoireacht

Cuirtear ar fáil ag Ollscoil Luimnigh i gcomhar le hOllscoil na Gaillimhe, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, MTU Chorcaí, ATU Dhún na nGall Leitir Ceanainn agus SETU Phort Láirge. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Dioplóma Gairmiúil i Mhúineadh Fisice

Cuirtear ar fáil ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le hOllscoil Luimnigh agus Ollscoil na Gaillimhe. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Cuirfear tús leis an tríú hiontráil don chlár leibhéal 8 seo a leanas i Meán Fómhair 2023. Osclófar clárú don chlár seo i 2023.

Ard-Dioplóma sa Spáinnis do Mhúinteoirí

Cuirtear ar fáil ag Ollscoil Chorcaí. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais.

Buaicphointí an Chláir

  • 3 ú hiontógáil ag tosú i 2023
  • 2 bhliain go páirtaimseartha, cuirtear ar fáil i dtimpeallacht sholúbtha nuálach
  • Clárú ábhar breise leis an gComhairle Mhúinteoireachta
  • Cáilíocht Leibhéal 8: múineadh ag an leibhéal is airde
  • Cláir mhatamaitice agus fisice á dtairiscint trí mheán na Gaeilge
  • Ionchais gairme feabhsaithe
  • Ní ghearrtar táille ar mhúinteoirí rannpháirteacha

Tá na cláir seo deartha chun breisoiliúint a chur ar mhúinteoirí iar-bhunscoile atá cláraithe cheana féin chun freastal ar riachtanais ábhair churaclaim na Comhairle Múinteoireachta in ábhar breise. Cuirfear na cláir ar fáil ar bhonn páirtaimseartha, solúbtha a cheadóidh rannpháirtíocht agus solúbthacht níos fearr. Ní bheidh aon tionchar ar am teagmhála ranga do mhúinteoirí oibre.

Ba cheart iarratais a dhéanamh go díreach chuig an Institiúid Ardoideachais chuí. Tá sonraí iomlána ar fáil trí na naisc thuas.

Molaim duit an tionscnamh tábhachtach seo a chur chun cinn laistigh de do scoil agus i measc do chomhghleacaithe.

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise duit.

Phil Fox
Acting Director / Stiúrthóir Gníomhach

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022 The Teaching Council, Block A, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Ireland, W23 Y7X0

e: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh / Click here to unsubscribe

Teaching Council Privacy Policy