A chara,

Beidh FÉILTE, an fhéile a cheiliúrann gairm na múinteoireachta, ag filleadh ar an Helix i mBaile Átha Cliath, Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair 2022, mar ócáid hibrideach bheo agus ar líne!

Tá áthas an domhain orainn go mbeidh Declan Coyle linn mar phríomhchainteoir. Is é Declan údar The Green Platform, leabhar a bhfuil ardéileamh air, modheolaíocht nuálach - “bogearra anama” mar adéarfá – atá ina spreagadh agus ina ghnríosú d’an-chuid daoine ar fud na cruinne

Bí linn an lá sin le haghaidh raon seóthaispeántas agus ceardlann idirghníomhach á stiúradh ag múinteoirí chomh maith le TeachMeet, StudentMeet, LeadershipMeet, Comhrá Taighde agus go leor eile.

Bí ag éisteacht le trí phlé painéil ar a bhfuil múinteoirí, múinteoirí faoi oiliúint agus ceannairí scoile ó áiteanna ar fud na tíre páirteach iontu:

1. Meas: Meas a Mheabhrú, a Léiriú agus a Athshamhlú

2. Eispéireas na Múinteoirí faoi Oiliúint – Deis don Scoil Uile

3. Dea-bhail sa seomra foirne

Beidh an freastal saor in aisce, ach cuirfear muirear tosaigh €15 i bhfeidhm, a dhéanfar a aisioc ach tú freastal a dhéanamh an lá sin.

Déan iarratas le haghaidh do thicéad anois agus bíodh gairm na múinteoireachta á ceiliúradh againn.

físeán thíos – caith súil air go bhfeicfidh tú céard is féidir a bheith ag súil leis ag an ócáid i mbliana.

Caith súil ar an méid a bheidh le feiceáil ag an ócáid imbliana »

An bhfuil a fhios agat?


Is gníomhaíocht foghlama ghairmiúil é FÉILTE ar féidir a úsáid mar chuid de Droichead.


Is féidir é a chur san áireamh le haghaidh d'uaireanta Pháirc an Chrócaigh freisin (le cead do Phríomhoide).

 

Cuirfear teastais freastail ar fáil i ndiaidh na hócáide.

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022 The Teaching Council, Block A, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Ireland, W23 Y7X0

e: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh / Click here to unsubscribe

Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle