Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair 2022

An Helix, DCU agus ar líne

A chara,

Is féidir ár gclár FÉILTE agus treoir do na seóthaispeántais a íoslódáil anois.

Go raibh maith agaibh, a phobal mór múinteoirí agus ceannairí scoile as gach cearn d’Éirinn, a thabharfaidh seóthaispeántais agus a mbeidh modheolaíochtaí, acmhainní, smaointe, taighde agus nuálaíochtaí á gcomhroinnt agaibh ó earnálacha an bhunoideachais, an iar-bhunoideachais agus an bhreisoideachais. 

Tá ríméad orainn go ndéanfaidh Bernie McNally, Ardrúnaí sa Roinn Oideachais, an ócáid a oscailt, agus go dtabharfaidh Michelle Keane, Cathaoirleach na Comhairle Múinteoireachta, aitheasc ansin.

Tapaigh an deis chun éisteacht le Declan Coyle, ár n-eochairchainteoir. Is é Declan údar an leabhair shárdhíola, The Green Platform , modheolaíocht nuálach don “bhogearra inmheánach” atá tar éis uchtach agus spreagadh a thabhairt d’an-chuid daoine ar fud na cruinne.

Bí linn an lá sin, le haghaidh:

  • Ceardlanna idirghníomhacha
  • Seóthaispeántais faoi stiúir múinteoirí
  • TeachMeet
  • StudentMeet
  • LeadershipMeet
  • Comhrá Taighde agus go leor eile 

Níl costas ar bheith ag freastal, mar sin féin gearrfar éarlais €14.99 ort, a aisíocfar leat tar éis duit freastal ar FÉILTE 2022.

Déan iarratas le haghaidh do thicéid anois agus bímis ag ceiliúradh ghairm na múinteoireachta agus á cur chun cinn. Coinnigh súil amach do leathanaigh shóisialta na Comhairle Múinteoireachta..

Táimid ag tnúth le fáiltiú romhat chuig FÉILTE 2022.

Le gach dea-mhéin
Foireann FÉILTE


An bhfuil a fhios agat?


Is gníomhaíocht foghlama ghairmiúil é FÉILTE ar féidir a úsáid mar chuid de Droichead.


Is féidir é a chur san áireamh le haghaidh d'uaireanta Pháirc an Chrócaigh freisin (le cead do Phríomhoide).

 

Cuirfear teastais freastail ar fáil i ndiaidh na hócáide.


Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022 The Teaching Council, Block A, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Ireland, W23 Y7X0

e: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh / Click here to unsubscribe

Teaching Council Privacy Policy