Taighde in Úsáid sa Scoil
Téama 7: Litearthacht

A chara,

Cuireadh foireann nua acmhainní le An Taighde a Úsáid sa Scoil, rannóg ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta. Díríonn na hacmhainní ar an Litearthacht agus gheofar anseo iad.

Tá an Litearthacht ar na sé réimse foghlama a leagtar béim orthu in Cosán, an creat náisiúnta d’fhoghlaim na múinteoirí. Ar na hacmhainní a a bhfuil fáil orthu tá ceardlanna, achoimrí gearra ar thaighde, ríomhLeabhair agus ailt, agus baint acu uile le topaic na Litearthachta

Tá súil againn go mbeidh sé níos éasca do scoileanna, a bhuí leis na hacmhainní sin, teacht ar thaighde ábhartha i bhformáid a fheileann dóibh.

Le gach dea-mhéin,
An Fhoireann d’Fhoghlaim agus Taighde na Múinteoirí

Cliceáil anseo le do thoil chun breathnú ar Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle

Facebook Link
Twitter Link
LinkedIn Link
Instagram Link

© 2022 An Chomhairle Mhúinteoireachta
Bloc A, Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire | W23 Y7X0

e:  info@teachingcouncil.ie   w: www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh