Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta a sheol an ríomhphost seo chugat. Lena chinntiú go bhfaighidh tú nuashonruithe ríomhphoist amach anseo, ar mhiste leat teachingcouncil@circulator.ie a chur le do leabhar seoltaí ríomhphoist nó le do liosta sábháilte, le do thoil. Mura bhfuil an ríomhphost seo le feiceáil i gceart féadfaidh tú cliceáil anseo chun breathnú air i do bhrabhsálaí gréasáin »

Comhroinn ar
f   in   t
Seol chuig Comhghleacaí »

FÉILTE, Féile Oideachais le haghaidh Scoth na Foghlama agus na Múinteoireachta, ar siúl ar líne Dé Sathairn, 2 Deireadh Fómhair, ó 10am go 4pm agus dealraíonn sé a bheith níos mó agus níos fearr ná ariamh.
Cuirfidh FÉÍLTE clár ar fáil a bheidh lán go béal d’inneachar idirghníomhach agus nascacht bheo leis na cainteoirí, na rannpháirtithe agus le daoine eile sa lucht freastail.

Bí linn ag ceiliúradh gach gné den Mhúinteoireacht!
Maidir le bheith ag freastal, beidh sé saor in aisce!

 
Cláraigh le haghaidh FÉILTE anois
Keynote Speaker Live chat at 10.30 with Roddy Doyle.
Beidh trí phlé painéil againn an lá sin:

An Mhúinteoireacht a Chlaochlú i nDomhan Inbhuanaithe ag 11.40
Socrúcháin Scoile: Ar líne agus sa Seomra Ranga ar 13.30
Spásanna don Chruthaíocht ar Scoil a Athshamhlú ag 15.00

Chomh maith leis sin:

• Leadership Meet, áit a bpléifear an Mheáncheannasacht.
• Scéalta na Seóthaispeántóirí: seisiún beo ag díriú ar Sheóthaispeántais éagsúla.
• Comhrá Taighde, áit a bpléifidh múinteoirí a dtionscadail a fuair cistiú ó chreat taighde na Comhairle Múinteoireachta, Creat Tacaíochta Taighde John Coolahan
• TeachMeet, seisiún beo ag díriú ar chuid de na tionscadail TeachMeet i mbliana.

Cliceáil anseo le haghaidh chlár FÉILTE uile

Mura bhfeiceann tú ríomhphost deimhnithe clárúcháin tar éis duit do thicéad a chlárú le FÉILTE 2021, seiceáil d’fhillteán ‘Turscar’ le do thoil, óir d’fhéadfadh cuid de na seirbhísí ríomhphoist é a scagadh chuig an bhfillteán sin.


Cliceáil anseo le do thoil chun breathnú ar Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle
© 2021 An Chomhairle Mhúinteoireachta Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire | W23 Y7X0 | e:info@teachingcouncil.ie | w:www.teachingcouncil.ie
Á chumhachtú ag Circulator
| Díliostáil »