Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta a sheol an ríomhphost seo chugat. Lena chinntiú go bhfaighidh tú nuashonruithe ríomhphoist amach anseo, ar mhiste leat teachingcouncil@circulator.ie a chur le do leabhar seoltaí ríomhphoist nó le do liosta sábháilte, le do thoil. Mura bhfuil an ríomhphost seo le feiceáil i gceart féadfaidh tú cliceáil anseo chun breathnú air i do bhrabhsálaí gréasáin »
The Teaching Council
Comhroinn ar
f   in   t
Seol chuig Comhghleacaí »
, a chara,

Tá an-áthas orainn a fhógairt go mbeidh FÉILTE ar siúl ar líne Dé Sathairn, 2 Deireadh Fómhair, ó 10am go 4pm, agus dealraíonn sé a bheith níos mó agus níos fearr ná ariamh.

Cuirfidh FÉÍLTE clár ar fáil a bheidh lán go béal d’inneachar idirghníomhach agus nascacht bheo leis na cainteoirí, na rannpháirtithe agus le daoine eile sa lucht freastail. 

Féach an méid is féidir a bheith ag súil leis ón ócáid i mbliana:  
Keynote Speaker Live chat at 10.30 with Roddy Doyle.
Beidh dhá phlé painéil againn an lá sin. Beidh painéal na maidine á mhodhnú ag Phil Fox, Leas-Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, agus pléifear téama na féile: An Mhúinteoireacht a Chlaochlú i nDomhan Inbhuanaithe.
Ar an bpainéal tá:
  • Dr Derek Haime, Cláraitheoir agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Ontario College of Teachers
  • Dr Pauline Stephen, Príomhfheidhmeannach agus Cláraitheoir, General Teaching Council, Albain
  • Angela Jardine, Cathaoirleach Education Workforce Council, an Bhreatain Bheag
  • Paula Mangan, Príomhoide Cúnta ,Múinteoir Bunscoile
  • Brian O’Doherty, Uachtarán IPPN agus Príomhoide Bunscoile
Sa phainéal san iarnóin pléifear Spásanna Cruthaitheacha i Scoileanna a Athshamhlú. Beidh painéal á mhodhnú ag Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
Ar an bpainéal tá:
  • Dr Shane Bergin, Ollamh Cúnta in Oideachas Eolaíochta, COBÁC
  • Niamh Barry, Cigire sa Roinn Oideachais
  • Jennifer Buggie, Múinteoir Bunscoile
  • Ciarán Collins, Múinteoir Iar-Bhunscoile
  • TBC
Bí linn ag ceiliúradh gach gné den Mhúinteoireacht!
Maidir le bheith ag freastal, beidh sé saor in aisce.
Cláraigh le haghaidh FÉILTE anois   →
Mura bhfeiceann tú ríomhphost deimhnithe clárúcháin tar éis duit do thicéad a chlárú le FÉILTE 2021, seiceáil d’fhillteán ‘Turscar’ le do thoil, óir d’fhéadfadh cuid de na seirbhísí ríomhphoist é a scagadh chuig an bhfillteán sin.
Cliceáil anseo le do thoil chun breathnú ar Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle
© 2021 An Chomhairle Mhúinteoireachta Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire | W23 Y7X0 | e:info@teachingcouncil.ie | w:www.teachingcouncil.ie
Á chumhachtú ag Circulator
| Díliostáil »