Nuacht is Déanaí

Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar Mhúinteoirí Cáilithe

Gné lárnach de fhreagracht ghairmiúil múinteoirí is ea folláine leanaí agus daoine soghonta.

16/1/2017

Lá Foghlama Comhroinnte á óstáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá Lá Foghlama Comhroinnte á óstáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le Socrúchán Scoil, 19 Samhain 2016 san Óstán Athlon...

11/11/2016

Athbhreithniú ar pholasaí Droichead

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag tabhairt faoi athbhreithniú ar a polasaí Droichead faoi láthair.

18/10/2016

Fógra maidir le JobBridge agus Promhadh

Nach nglacfar níos mó le scéimeanna intéirneachta ar nós JobBridge, agus a leithéid scéimeanna den chineál céanna, mar shuíomh oi...

6/10/2016

Chothabháil Riachtanach

Ní bheidh rochtain ar sheirbhísí ar líne ar fáil ó 5pm Dé hAoine 16 Meán Fómhair go dtí 9am Dé Luain 19 Meán Fómhair.

12/9/2016

Ticéad do FÉILTE 2016

Sonraí maidir le conas iarratas a dhéanamh ar thicéid le haghaidh FÉILTE 2016 a beidh ar siúl Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair, 20...

25/8/2016