Nuacht is Déanaí

Chothabháil Riachtanach

Ní bheidh rochtain ar sheirbhísí ar líne ar fáil ó 5pm Dé hAoine 27 Eanáir go dtí 9am Dé Luain 30 Eanáir.

24/1/2017

Múinteoirí agus Taighde: Leanúint den Chomhrá

Coláiste Mhuire gan Smal, Luimneach, 11 Márta 2017

20/1/2017

Seiminéar Gréasáin Taighde leis an tOllamh Thomas Guskey

Ar 25 Eanáir ag 8pm, beidh an seimineár gréasáin againn faoi chúrsaí taighde leis an tOllamh Thomas Guskey.

20/1/2017

Grinnfhiosrúchán Cúlghabhálach ar Mhúinteoirí Cáilithe

Gné lárnach de fhreagracht ghairmiúil múinteoirí is ea folláine leanaí agus daoine soghonta.

16/1/2017

Lá Foghlama Comhroinnte á óstáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá Lá Foghlama Comhroinnte á óstáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le Socrúchán Scoil, 19 Samhain 2016 san Óstán Athlon...

11/11/2016

Athbhreithniú ar pholasaí Droichead

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag tabhairt faoi athbhreithniú ar a polasaí Droichead faoi láthair.

18/10/2016

Fógra maidir le JobBridge agus Promhadh

Nach nglacfar níos mó le scéimeanna intéirneachta ar nós JobBridge, agus a leithéid scéimeanna den chineál céanna, mar shuíomh oi...

6/10/2016