Nuacht is Déanaí

Cláraigh mar scoil Droichead, 2015/2016

Tá lúcháir orainn a chur in iúl go bhfuil na scoileanna ar mian leo clárú le Droichead 2015/2016, á nglacadh anois ag an gClár Ná...

15/7/2015

Tuarascáil Eatramhach den Ghrúpa Oibre Teicniúil maidir le Soláthar Múinteoirí

Foilsíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta Tuarascáil Eatramhach den Ghrúpa Oibre Teicniúil maidir le Soláthar Múinteoirí

17/6/2015

Stair agus Struchtúr an Chórais Oideachais in Éirinn - an Chéad Triail Inniúlachta eile

Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta Triail Inniúlachta ar Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann a riar faoi dhó s...

5/6/2015

Comhairliúchán ar Cosán, an Dréachtchreatalach um Fhoghlaim Múinteoirí

Mar chuid den dara céim den chomhairliúchán, tá cuireadh á thabhairt againn anois do mhúinteoirí, agus do na páirtithe uile i gcú...

29/5/2015

Nuachtlitir, Aibreán 2015

Tá an nuachtlitir Aibreán ar fail anois.

24/4/2015

Plean Straitéiseach na Comhairle Múinteoireachta 2015-2017

Tá plean straitéiseach don tréimhse trí bliana ó 2015 go 2017 foilsithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta.

21/4/2015

Deis Iasachta leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá an Chomhairle ag lorg iarratas ó mhúinteoirí cláraithe a mbeadh spéis acu a bheith ar iasacht le foireann comhlach a oibreoidh...

26/2/2015

FÉILTE 2015

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag cur fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cláraithe chun a gcuid oibre a chur ar taispeáint a...

10/2/2015