An riachtanas do Cháilíocht Oideachais Múinteoireachta faoi Chonair 3 – Breisoideachas

Ón 1 Eanáir 2019, de réir Rialúcháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) 2016,  agus Rialúcháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) (Leasú) 2016, ceanglófar ar na hiarratasóirí ar chlárú ar fad faoi Chonair 3 Breisoideachas, cáilíocht oideachais múinteoireachta chuí a bheith acu atá creidiúnaithe ag an gComhairle.

Cliceáil anseo chun breathnú ar liosta na gclár creidiúnaithe.

Más rud é nach bhfuil an cháilíocht oideachais múinteoireachta chuí ag iarratasóirí ach go sásaítear na riachtanais eile ar fad (is féidir na híosriachtanais cháilíochta a bhreathnú anseo), déanfar iarratasóirí a chlárú, ach cuirfear an coinníoll ‘Cáilíocht Oideachais Múinteoireachta (COM/TEQ)’ leis an gclárú agus tabharfar 3 bliana dóibh leis an gcoinníoll a chomhlíonadh.

Má bhí clárú iomlán cheana féin ag iarratasóir ar chlárú faoi Rialúchán a Cúig (Breisoideachas) de Rialúcháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009 nó faoi Chonair 3, Breisoideachas de Rialúcháin 2016, cuirfear i bhfeidhm arís é.

Ní chuirfear é sin i bhfeidhm go cúlghabhálach d’iarratais faoi Chonair 3.