Comhairliúchán ar Cosán, an Dréachtchreatalach um Fhoghlaim Múinteoirí

Mí Dheireadh Fómhair seo caite, thug an Chomhairle faoi phróiseas comhairliúcháin le múinteoirí chun a fháil amach faoina taithí leis an bhfoghlaim ghairmiúil. An sprioc a bhí ann ná cur leis an tuiscint atá againn ar a n-aistear foghlama ionas gur féidir linn bonn eolais níos fearr a chur leis an gcreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí.

Thosaigh an chéad chéim den chomhairliúchán le leathanach bán nuair a d’iarr an Chomhairle aiseolas ó mhúinteoirí cláraithe. Ghlac níos mó ná 3,300 múinteoir páirt sa chomhrá. Tá anailís déanta againn anois ar an aiseolas seo ar fad agus d’fhorbraíomar an chéad dréacht den chreatlach, Cosán.

Roghaíodh an t-ainm Gaeilge Cosán, chun a léiriú gurb é atá i gceist leis an bhfoghlaim, go bunúsach, ná aistear, agus is aistear é ina bhfuil an taisteal níos tábhachtaí ná an ceann scríbe a bhaint amach.

Tá an dréachtchreatlach ionsáite sna príomhluachanna atá mar bhonn agus mar thaca ag obair uile na Comhairle: comhfhreagracht ghairmiúil, rialáil faoi stiúir ghairmiúil agus cómhuinín ghairmiúil.

Mar chuid den dara céim den chomhairliúchán, tá cuireadh á thabhairt againn anois do mhúinteoirí, agus do na páirtithe uile i gcúrsaí oideachais, leanúint ar aghaidh leis an gcomhrá, agus cuidiú leis an gcreatlach a mhúnlú.

Beidh foirm aiseolais ar líne ar fáil go luath sa chéad scoilbhliain eile. 

Is é a bheidh i gceist leis an gcéim deiridh den chomhairliúchán ná sraith ceardlann i mí Dheireadh Fómhair/mí na Samhna. Cuirfear tuilleadh mionsonraí ar fáil in am trátha.

Féadtar aiseolas maidir leis na dréacht-thograí seo a chur isteach tráth nach déanaí ná an 1 Nollaig trí ríomhphost a sheoladh chuig cpd@teachingcouncil.ie. Táimid ag tnúth go mór le cloisteáil uait.