Cosán Céim Forbartha - Glac páirt!

An bhfuil spéis agat dul i bhfeidhm ar Cosán, an chreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí?

Cosán Framework Cosán LogoI mí an Mhárta 2016, tar éis céimeanna éagsúla comhairliúcháin le múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile, d'fhoilsigh an Chomhairle Mhúinteoireachta Cosán: An Chreatlach Náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí. Thosaigh an Chomhairle próiseas forbartha ceithre bliana freisin do Cosán. Tugadh grúpa oibre, ar a bhfuil múinteoirí atá ag cleachtadh agus na páirtithe leasmhara cuí, le chéile le comhordú a dhéanamh ar an bpróiseas, agus tá sé ag iarraidh dul i dteagmháil le múinteoirí anois a bhfuil spéis acu a bheith rannpháirteach. Tugtar cuireadh do mhúinteoirí aonair, scoileanna, nó líonraí gairmiúla nó neamhfhoirmiúla idirscoile, a bhfuil spéis acu san fhoghlaim ghairmiúil do mhúinteoirí, agus le dul i bhfeidhm ar conas a dhéanfar an chreatlach a mhapáil ar a gcomhthéacs ar leith, leis an bhfoirm ar líne anseo a chomhlánú, roimh 5p.m. de Mháirt 11 Aibreain 2017. Tá an foirm ar líne dúnta anois. Ba choir aon fhiosrúcháin bhreise a chur chuig cosan@teachingcouncil.ie

Mar chuid den Phróiseas Forbartha beidh imeacht ar siúl do gach rannpháirtí ar an 13 Bealtaine 2017. Eiseofar tuilleadh sonraí in am trátha.