Creatlach Tacaíochta Taighde nua

Tá €100,000 á chur ar fáil don Chreatlach Tacaíochta Taighde nua de chuid na Comhairle Múinteoireachta sa bhliain reatha.

Tá tuilleadh eolais maidir le conas iarratas a dhéanamh ar thacaíochtaí faoin gcreatlach, chomh maith le nótaí treorach chun cuidiú leo siúd a bhfuil an próiseas iarratais á chur i gcrích acu ar fáil anseo