Deis Iasachta leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Comhlach Teagaisc, Foghlama agus Taighde

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht atá freagrach as caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht in Éirinn. Is é a príomhaidhm gairm na múinteoireachta in Éirinn a chur chun cinn agus a rialáil. Tá os cionn 90,000 múinteoir bunscoile, iar-bhunscoile agus breisoideachais cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta i láthair na huaire.

Tá an Chomhairle ag lorg iarratas ó mhúinteoirí cláraithe a mbeadh spéis acu a bheith ar iasacht le foireann comhlach a oibreoidh go lánaimseartha chun tacú leis an gComhairle ina hobair Teagaisc, Foghlama agus Taighde. Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag lorg daoine a bhfuil an taithí agus na cáilíochtaí iomchuí acu chun tabhairt faoin ról spleodrach seo.

Is é an dáta deiridh d’iarratais a bheith faighte Déardaoin, an 19 Márta 2015 ag 5in.