FÉILTE, 1 Deireadh Fómhair 2016

Beidh FÉILTE ar siúl Dé Sathairn, 1 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath.

Is é is FÉILTE ann, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ceiliúradh na múinteoireachta ina gcuirtear obair múinteoirí a bhíonn ag stiúradh tionscadal foghlama nuálacha ar taispeáint.

Anois agus é sa cheathrú bliain, ar an lá cuirtear deis ar fáil do mhúinteoirí a scéalta nuálaíochta a roinnt lena chéile agus leis an bpobal.

I mbliana beidh spásanna Researchmeet agus Rang Bianca ar ais arís. Tá tuilleadh eolais ar fáil san fhoirm iarratais.

Glaoch oscailte do sheóthaispeántais

Tá cuireadh á thabhairt anois ag an gComhairle Mhúinteoireachta do mhúinteoirí cláraithe iarratas a dhéanamh lena gcuid oibre a chur ar taispeáint ag FÉILTE 2016.

Is é an dáta deiridh le hiarratais a fháil 5pm, Dé hAoine, an 4 Márta 2016.

Foirm iarratas