FÉILTE 2015

Beidh FÉILTE 2015 ar siúl ar an Satharn, 3 Deireadh Fómhair, san RDS i mBaile Átha Cliath.

Gairm oscailte do thaispeántais

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag cur fáilte roimh iarratais ó mhúinteoirí cláraithe chun a gcuid oibre a chur ar taispeáint ag FÉILTE 2015, Dé Sathairn, an 3 Deireadh Fómhair 2015 san RDS, Baile Átha Cliath.   Is ócáid í FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc, ag a ndéantar an mhúinteoireacht a cheiliúradh agus obair múinteoirí a bhíonn ag stiúradh tionscadail foghlama nuálacha a chur ar taispeáint. Agus í ar an bhfód anois le 3 bliana, is deis í do mhúinteoirí a gcuid scéalta nuálaíochta a roinnt lena chéile agus a scaipeadh ar an bpobal. Ar an dóigh seo, tacaíonn siad lena chéile agus le tuismitheoirí chun feabhas a chur ar a gcleachtas gairmiúil féin, ar mhaithe le daltaí agus mic léinn.

Féach ar bhuaicphointí FÉILTE 2014 anseo
 
Cliceáil anseo leis na critéir iarratais a léamh
 
Is féidir leat d’iarratas a dhéanamh tríd an bhfoirm seo a chomhlánú

Is é Déardaoin, an 5 Márta, an dáta deiridh d’iarratais.