FÉILTE 2017 Déan iarratas ar thicéid

Beidh FÉILTE, Féile Oideachais na Comhairle Múinteoireachta um Barrfheabhas Foghlama agus Teagaisc ar siúl Dé Sathairn an 7 Deireadh Fómhair san RDS, Baile Átha Cliath.

Anois agus é sa chúigiú bliain, cuireann FÉILTE deis ar fáil do mhúinteoirí an obair iontach a dhéanann siad gach lá ina seomraí ranga lena chéile agus leis an bpobal i gcoitinne a cheiliúradh agus a chomhroinnt.

Tá an tóir atá ar FÉILTE tar éis fás ó 2013 go dtí an pointe go bhfreastalaíonn 1,000 duine ar an ócáid gach bliain. Mar gheall ar an leibhéal agus d'éileamh, déanfar na ticéid a leathdháileadh ar bhonn gach duine ar a sheal féin.

Déan iarratas ar do thicéad anseo roimh an 22 Meán Fómhair 2017.