Folúntais - Ceann an Oideachas Tosaigh Múinteoirí agus an Insealbhúcháin

Tá iarratas a lorg ag an gComhairle Mhúinteoireachta ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu don phost mar Ceann an Oideachais Tosaigh Múinteoirí agus Insealbhúcháin. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.