Grinnfhiosrúchán déanta ar 100% de Mhúinteoirí Cláraithe i Scoileanna na hÉireann

D’fhógair an Chomhairle Mhúinteoireachta i mí an Mheithimh go ndearnadh grinnfhiosrúchán ar na múinteoirí cláraithe uile atá ag teagasc faoi láthair i scoileanna na hÉireann. Ciallaíonn sé sin go ndearnadh grinnfhiosrúchán ar tuairim is 98,500 múinteoir ar chlár na Comhairle Múinteoireachta. Bhí grinnfhiosrúchán mar riachtanas le haghaidh clárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta roimhe seo agus ó 2016 i leith is riachtanas é an grinnfhiosrúchán má ghlactar le post nua i scoil.

Tá an riachtanas seo maidir le grinnfhiosrúchán leagtha amach sa dlí agus is é an Chomhairle Mhúinteoireachta an foras údaraithe leis an riachtanas seo a riar do mhúinteoirí cláraithe in Éirinn. Is é seo an chéad uair i stair an Stáit go ndearna an Chomhairle Mhúinteoireachta na múinteoirí uile a phróiseáil atá fostaithe i scoileanna a fhaigheann maoiniú ón Roinn Oideachais agus Scileanna chun críche grinnfhiosrúcháin.

Agus an fógra seo á dhéanamh, dúirt Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, Tomás Ó Ruairc

“Gné lárnach de fhreagracht ghairmiúil na múinteoirí is ea folláine leanaí agus daoine soghonta. Is é seo an chúis a bhfuil riachtanas le haghaidh grinnfhiosrúcháin curtha san áireamh ag an gComhairle Mhúinteoireachta mar chuid de phróiseas an chlárúcháin tosaigh ó 2007 ar aghaidh. Tá sé ríthábhachtach go gcinntímid go ndéantar grinnfhiosrúchán ar na múinteoirí cláraithe uile lena chinntiú go mbíonn muinín agus iontaoibh ag an bpobal sa ghairm.

“Is céim thábhachtach agus stairiúil é don ghairm agus don phobal i gcoitinne cur i gcrích phróiseas an ghrinnfhiosrúcháin do mhúinteoirí. Nuair a fhágaimid ár leanaí ar scoil, tá sé ríthábhachtach go mbeidh a fhios againn go gcomhlíonann ár múinteoirí an reachtaíocht grinnfhiosrúcháin. Is mian liom moladh a thabhairt maidir leis an gcomhoibriú ó na múinteoirí, ón Roinn Oideachais agus Scileanna, ó bhainistíocht na scoileanna agus ó bhaill foirne na Comhairle Múinteoireachta in éineacht leis an gcomhoibriú ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin as ucht é seo a bhaint amach.”