Iarrthóirí do Thoghcháin na Comhairle Múinteoireachta

Rinneadh sonraí na n-iarrthóirí ainmnithe ar fad i dtoghcháin na Comhairle Múinteoireachta 2020 a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin, agus tá teacht orthu anseo.

Toghadh cúig iarrthóir gan vótaíocht agus gheofar sonraí na n-iarrthóirí sin freisin ar leathanach na nIarrthóirí ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Beidh an vótáil ar siúl ón 24 Feabhra go dtí meán lae 11 Márta. Vótáil ar líne a dhéanfar. Féadfaidh múinteoirí vótáil go slán sábháilte ar ghléas ar bith – ríomhaire pearsanta (PC), ríomhaire glúine, táibléad nó fón cliste. Tharla gur próiseas vótála sciobtha éasca a bheas ann, tá súil againn go spreagfar breis múinteoirí chun vóta a chaitheamh.