Léigh cuntas ó Stiúrthóir an Chomhairle Mhúinteoireachta ar soláthar múinteoirí

In a colún san Irish Times an tseachtain seo chaite, d'ardaigh Brian Mooney roinnt ceisteanna maidir le soláthar múinteoirí.

Thar ceann an Comhairle Múinteoireachta, tá freagra scríofa ag an Stiúrthóir, an tUasal Tomás Ó Ruairc, air seo. Is féidir é a léamh thíos nó ar shuíomh idirlín an Irish Times. Déantar cur síos ar obair na Comhairle le gairm láncháilithe a bhaint amach. Déantar cur síos chomh maith ar roinnt de na céimeanna gur gá a thógáil le haghaidh a thabhairt ar na ceisteanna a bhaineann le soláthar múinteoirí.