Roinn do Chuid Tuairimí Faoin Seirbhís EBSCO Atá Saor in Aisce

Is leabharlann dhigiteach í EBSCO ar féidir le gach múinteoir cláraithe rochtain a dhéanamh air trí shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta. Is seirbhís saor in aisce í a thugann rochtain do mhúinteoirí ar réimse leathan d'irisleabhair, ríomhleabhair, páipéir chomhdhála agus achmhainní/ábhair oideachais eile do thaighdeoirí.

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an gComhairle Mhúinteoireachta faoi láthair ar thaithí múinteoirí maidir le fáil a bheith acu ar thaighde trí leabharlann dhigiteach EBSCO, agus ba mhaith léi a gcuid tuairimí a fháil faoin taithí seo ionas gur féidir linn a chinntiú go bhfuil riachtanais á gcomhlíonadh ag EBSCO. Ba mhaith linn cloisteáil ó mhúinteoirí freisin nach ndearna rochtain ar EBSCO go fóill, chun a fháil amach na cúiseanna nach ndearna siad é sin, agus aon bhaic nó dúshláin atá ann le húsáid a bhaint as. Tá aiseolas á lorg tríd an suirbhé gearr seo. Coinneofar do chuid freagraí gan d'ainm a thabhairt agus bainfear úsáid astu chun feabhas a chur ar an bhfáil atá ar ábhar taighde ábhartha NÓ chun feabhas a chur ar sheirbhís EBSCO do mhúinteoirí.

Níor chóir go nglacfadh an ceistiúchán níos mó ná 10 noiméad le líonadh isteach, agus bheimis buíoch díot dá bhféadfá é a líonadh isteach faoi 5pm Dé Luain an 9 Deireadh Fómhair.