Seinimeár Gréasáin leis an Ollamh Michael Fullan - Forbairt Á Déanamh ar na Cultúir den Ghairmiúlacht Chomhoibríoch

Mar chuid dá sraith de sheimineáir gréasáin taighde, is cúis áthais é don Chomhairle Mhúinteoireachta a chur in iúl gur ghlac an tOllamh Michael Fullan (iar-déan d'Institiúíd Ontario um Staidéar i gCúrsaí Oideachais agus Sainchomhairleoir Beartas i gCúsaí Oideachais do Premier Ontario) go lách le cuireadh chun seimineár gréasáin a chur i láthair ar an 6 Meán Fómhair ar an téama maidir le FORBARIT Á DÉANAMH AR NA CULTÚIR DEN GHAIRMIÚLACHT CHOMHOIBRÍOCH. Dar leis an Ollamh Fullan, sainghnéithe den neamhspleáchas aonair agus coiteann agus den fhreagracht aonair agus choiteann is ea na cultúir den ghairmiúlacht chomhoibríoch. Sna cultúir den ghairmiúlacht chomhoibríoch, tá gach múinteoir agus príomhoide rannpháirteach; baintear amach an saineolas gairmiúil trí ghníomhú go dícheallach, aiseolas machnamhach, agus feabhsú leanúnach, de réir mar a bhíonn múinteoirí agus ceannairí oideachais eile ag comhoibriú lena chéile go córasach chun feabhas a chur ar an taithí foghlama agus ar an méid a bhaineann gach scoláire amach.

Cliceáil anseo chun clárú a dhéanamh don seimineár gréasáin leis an Ollamh Michael Fullan.