Tús feidhme le Cuid 5 d'Achtanna na Comhairle Múinteoireachta

Is mian liom a chur in iúl duit gur chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Richard Bruton, T.D., tús feidhme le Cuid 5 d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015 inniu. Baineann an chuid seo den Acht le ról na Comhairle maidir le gearáin a bhaineann le múinteoirí cláraithe a fhiosrú.

Agus tús feidhme curtha leis an gcuid seo den Acht is comhartha é de chloch mhíle tábhachtach eile den aistear maidir le teagasc agus foghlaim fheabhsaithe atá á dtreorú ag an ngairm tríd an gComhairle Mhúinteoireachta.

Is fiú a thabhairt faoi deara go leanfaidh na nósanna imeachta comhaontaithe atá ann cheana féin ag feidhmiú chun déileáil le deacrachtaí agus gearáin ag leibhéal na scoile. Creideann an Chomhairle, i gcuid mhór cásanna, gurb iad seo na bealaí is fearr atá ar fáil le fadhbanna a réiteach de réir mar a thagann siad chun cinn. Ní féidir ach gearáin atá tromchúiseach ó thaobh gearáin de, a bhaineann le múinteoirí cláraithe, a thabhairt chun tosaigh agus a fhiosrú.

Eiseofar bileog eolais sa phost maidir leis an bpróiseas Feidhmiúlacht chun Múineadh chuig gach múinteoir cláraithe sna laethanta amach romhainn. Sa bhileog seo freisin tá eolas ar fáil maidir leis na leasuithe chun dáta ar an gCód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Tá an 2ú hEagrán Nuashonraithe seo den Chód (béarla)ar fáil anois ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta.

Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas Feidhmiúlacht chun Múineadh, na bileoga eolais mionsonraithe san áireamh, ar fáil ar an gcuid faoi Chaighdeáin Ghairmiúla de shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta. Is féidir cóipeanna de na bileoga eolais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig professionalstandards@teachingcouncil.ie