Cén uair a úsáidim Foirm A?

Más rud é gur thosaigh tú an próiseas Droichead roimh an scoilbhliain 2016/2017, ansin ba chóir duit an Fhoirm A a chomhlánú agus a chur isteach.

Cad a tharlaíonn nuair a chuirim Foirm A agus r-phost DR1 isteach?

Más bunmhúinteoir tú agus má chuireann tú Foirm A isteach, baintear na coinníollacha i dtaca le Droichead agus Promhadh.

Más múinteoir iar-bhunscoile tú agus má chuireann tú Foirm A isteach, baintear na coinníollacha i dtaca le Droichead agus FIC. Má tá an choinníoll ionduchtaithe fós ceangailte le do chlárúchán, fanann an choinníoll seo.

Conas a thuigim fógra don Chomhairle Mhúinteoireachta go bhfuil Droichead críochnaithe más rud é gur thosaigh mé an próiseas roimh Mheán Fómhair 2016 agus gur chríochnaigh mé i ndiaidh Méan Fómhair 2016?

Nuair atá na riachtanais go léir comhlíonta agat, lena n-áirítear riachtanas an chleachtais ghairmiúil, ba chóir duit Foirm A atá comhlánaithe go hiomlán, a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta, in éineacht leis an r-phost deimhnithe.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé agus thosaigh mé Droichead roimh Mheán Fómhair 2016, le moladh ó m’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla. An bhfuil orm fós coinníoll na ceardlainne ionduchtaithe a chomhlíonadh?

Chun clárúcán iomlán a bhaint amach, ní mór duit do choinníoll ceardlainne ionduchtaithe a chomhlíonadh.

Má chríochnaítear fuílleach na seirbhíse i scoil eile seachas an scoil ina rinneadh an próiseas Droichead líon isteach Roinn D d'Fhoirm A sula gcuireann tú faoi bhráid na Comhairle í.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé agus tá 100 uair a’ chloig de Droichead críochnaithe agam roimh 1 Meán Fómhair 2016, le moladh ó m’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla. An bhfuil orm fós an riachtanas seirbhíse 200 uair a’ chloig a chríochnú?

Tá. Má tá 100 uair a’ chloig de Droichead críochnaithe agat roimh 1 Meán Fómhair 2016 agus má tá moladh déanta ag d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, is féidir leat an riachtanas seirbhíse 200 uair a’ chloig a chríochnú i suíomh nó suíomhanna ar bith, beag beann ar rannpháirtíocht na scoile in Droichead.

Má chríochnaítear fuílleach na seirbhíse i scoil eile seachas an scoil ina rinneadh an próiseas Droichead líon isteach Roinn D d’Fhoirm A sula gcuireann tú faoi bhráid na Comhairle í.

Is múinteoir bunscoile mé agus thosaigh mé Droichead roimh Mheán Fómhair 2016. Tá moladh agam ó m’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla. An bhfuil orm fós coinníoll an chláir ceardlainne ionduchtaithe a chomhlíonadh?

Tá. Ní mór duit coinníoll iomlán na ceardlainne ionduchtaithe a chomhlíonadh.

Is múinteoir bunscoile mé agus tá níos lú ná 100 lá de Droichead críochnaithe agam roimh Mheán Fómhair 2016. Tá moladh agam ó m’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla. An bhfuil orm fuílleach an cheanglais seirbhíse fhoriomlán a chríochnú?

Tá. Is féidir fuílleach ann riachtanais seirbhíse a chríochnú in suíomh nó suíomhanna incháilithe ar bith, beag beann ar rannpháirtíocht na scoile in Droichead.

Má chríochnaítear fuílleach na seirbhíse i scoil eile seachas an scoil ina rinneadh an próiseas Droichead líon isteach Roinn D d’Fhoirm A sula gcuireann tú faoi bhráid na Comhairle í.