Conas a thugaim fógra don Chomhairle Mhúinteoireachta go bhfuil promhadh leis an gCigireacht críochaithe agam?

Chun an choinníoll i dtaca le FIC a bhaint ó do chlárúchán, ba chóir duit Foirm B atá comhlánaithe go hiomlán a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta. Is féidir í seo a íoslódáil ón suíomh gréasáin anseo.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé a bhfuil FIC críochnaithe agam. An bhfuil orm fós an clár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú?

Más rud é go ndearna tú FIC ansin ní mór duit do chlár ceardlainne ionduchtaithe a dhéanamh.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé a thosaigh FIC roimh 1 Meán Fómhair 2016 ach níl m'uaireanta go léir críochnaithe agam. An bhfuil orm fós an clár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú?

Má chríochnaíonn tú FIC ansin ní mór duit do chlár ceardlainne ionduchtaithe a chríochnú. Ach má dhéanann tú an próiseas Droichead ní bheidh an clár ceardlainne ionduchtaithe ina riachtanas.

Is múinteoir iar-bhunscoile mé agus tá FIC tosaithe agam roimh 1 Meán Fómhair 2016 ach níl m'uaireanta go léir críochnaithe agam. Cad iad na roghanna atá agam?

Tá na roghanna seo a leanas agat:

1. Droichead a dhéanamh má tá tú fostaithe le 200 uair a'chloig nó níos mó i suíomh incháilithe i scoil atá páirteach in Droichead nó

2. FIC a dhéanamh i scoil atá páirteach in Droichead má tá tú fostaithe le níos lú ná 200 uair a' chloig i suíomh incháilithe nó

3. FIC a dhéanamh i suíomh incháilithe i scoil nach bhfuil páirteach in Droichead nó

4. FIC a dhéanamh i meascán de 2 agus 3 thuas.