Riachtanais Cháilíochta do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile (Cáilíochta Bronnta in Éirinn) atá ag déanamh iarratas ar Chlárú ar an 1 Eanáir 2017 nó ina dhiaidh

Ní mór dóibh siúd a dhéanann iarratas ar chlárú ar an 1 Eanáir 2017 nó ina dhiaidh an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

1. Riachtanais Cháilíochtaí

AGUS

2. Riachtanais a bhaineann le Fianaise ar Charachtar

  • Ní mór do gach iarratas ar chlárú riachtanais na Comhairle Múinteoireachta i ndáil le Fianaise ar Charachtar a chomhlíonadh

Próiseas Iarratais

Tá sé i gceist ag an gComhairle Mhúinteoireachta próiseas iarratais nua a fhorbairt dóibh siúd atá ag déanamh iarratas ar Chlárú tar éis an 1 Eanáir 2017. Beidh sonraí ar fáil ar an leathanach seo nuair atá an próiseas nua críochnaithe.