Saoráil Faisnéise

Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014  (béarla) (Acht SF) is féidir leat teacht ar thaifid atá ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar iarratas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur�sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

An féidir liom cuidiú a fháil agus iarratas á dhéanamh agam?

Is féidir. Má bhíonn aon chuidiú de dhíth ort beidh an tOifigeach SF sásta cuidiú leat le d’iarratas. Táimid ar fáil freisin chun cuidiú a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun a gcearta a fheidhmiú faoin Acht SF 2014 (e.g. glacadh le hiarratais ó bhéal ó dhaoine atá ag déanamh iarratais agus nach féidir leo léamh, priontáil agus/nó scríobh de bharr a míchumais, ionas go mbeidh an duine atá ag déanamh iarratais in ann na taifidi a scrúdú nó go mbeifí in ann na taifid a mhíniú dó/di).

Conas a fheidhmíonn SF? 

Leis an Acht SF 2014, éilítear ar chomhlachtaí poiblí freagairt d’iarratais ón bpobal le rochtain a dhéanamh ar aon taifead atá faoi sheilbh comhlachta SF. Sa chuid is mó de na cásanna, ní mór do chomhlachtaí poiblí a gcinneadh a thabhairt maidir leis an iarratas laistigh de 4 seachtaine tar éis dóibh é a fháil. Tugtar sainmhíniú ar sheachtain san Acht mar 5 lá as a chéile i rith na seachtaine gan an Satharn, an Domhnach ná laethanta saoire poiblí a bheith san áireamh.

Ach, chun ligean do ghnó an rialtais a reáchtáil i gceart, beidh gá uaireanta le bheith díolmhaithe ó chineálacha áirithe faisnéise a eisiúint i gcúinsí áirithe. Tá siad seo leagtha amach san Acht. 

An ngearrfar táille orm de bharr faisnéis a lorg faoin Acht SF 2014?

Déanann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 foráil do chóras táillí SF atá go hiomlán nua. Is féidir teacht ar Ordú an Aire a bhunaigh an córas táillí nua (I.R. 531 de 2014) anseo.  Is é seo a leanas achoimre den struchtúr táillí nua i leith iarratas neamhphearsanta:

  • Tá deireadh curtha leis an táille iarratais de €15;
  • Tá íostairseach de €101 ann faoi nach féidir táillí a ghearradh ar aon chuardach, aisghabháil agus cóipeáil. Nuair a shroicheann an táille €101, tagann táillí iomlána i bhfeidhm;
  • Tá uasteorainn ar mhéid na dtáillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ar féidir a ghearradh de €500;
  • Tá uasteorainn bhreise de tháillí measta cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ag €700 inar féidir le comhlacht SF diúltú iarratas a phróiseáil, ach amháin má bhíonn an duine a dhéanann an t-iarratas sásta an t-iarratas a mhionchoigeartú ionas go mbeidh na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála faoin bhun na teorann;
  • Is é an táille d’athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21 €30 anois (€10 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu agus dá gcleithiúnaigh)
  • Is é an táille d’achomhraic chuig an gCoimisinéir Faisnéise faoi Alt 22 €50 anois (€15 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu agus dá gcleithiúnaigh).

Cé chomh luath is a bheadh duine atá ag déanamh iarratais ar thaifid ag súil le freagra?

Faoin Acht SF 2014, ní mór iarratas ar thaifid a admháil laistigh de 2 sheachtain agus, sa chuid is mó de chásanna, ní mór freagairt a thabhairt dóibh laistigh de 4 seachtaine. Tugtar sainmhíniú ar sheachtain san Acht mar 5 lá as a chéile i rith na seachtaine gan an Satharn, an Domhnach ná laethanta saoire poiblí a bheith san áireamh. Má bhíonn tríú páirtí i gceist is féidir an teorainn ama le freagra a eisiúint a shíneadh ar feadh trí seachtaine breise.

Cad é an chéad chéim eile mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh maidir le m’iarratas?

Mura bhfuil tú sásta le freagra na Comhairle Múinteoireachta is féidir leat a iarraidh go ndéanfadh ball foirne níos sinsearaí laistigh den Chomhairle athscrúdú ar an gcinneadh. Ba chóir iarratais le hathbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh, in éineacht le táille €30.00 nó táille laghdaithe €10.00 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu, a chur chuig an Rannóg SF, An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Ríomhphost:communications@teachingcouncil.ie

Tabhair faoi deara: Ní bhaineann na táillí seo ach le hiarratais Neamhphearsanta.

Mura bhfuil tú sásta go fóill leis an gcinneadh; tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh chuig an gCoimisinéir Faisnéise. Ba chóir na hiarratais leis na táillí cuí (€50.00 nó táille laghdaithe de €15.00 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu) a chur díreach ar aghaidh chuig an seoladh seo a leanas:

Ríomhphost: info@oic.gov.ie

Sa Phost: Oifig an Choimisinéara Faisnéise, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Teil: (01) 639 5689