Declan Kelleher

INTO Nominee

Declan Kelleher

D’ainmnigh Cumann Múinteoirí Éireann Declan ar an gComhairle. Is iar-Uachtarán é ar an INTO agus faoi láthair tá sé mar Leas-Chathaoirleach ar an CNCM. Chaith sé seal ag múineadh i Scoil Bhríde Buachaillí, Cill Easra, Baile Átha Cliath agus i Scoil Náisiúnta na hInse sular chaith sé 32 bliana mar phríomhoide teagaisc i Scoil Mhuire Naisiúnta, Cora Finne, Co an Chláir. Tá céim BA le Béarla agus Stair ag Declan ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus ghnóthaigh sé Ard-Dioplóma san Oideachas ó Choláiste na Tríonóide i mBaile átha Cliath. Is i gColáiste Oideachas Phádraig a ghnóthaigh sé a bhuncháilíocht mar mhúinteoir.

I measc na réimsí spéise ag Declan tá an t-oideachas faoi mhíbhuntáiste, ról an phríomhoide teagaisc, forbairt churaclaim agus riachtanais oideachas speisialta. Áirítear mar chuid dá mhianta do ghairm na múinteoireachta Comhairle Mhúinteoireachta a bhíonn teagmháilte go hiomlán leis an ngairm, oideachas múinteoirí ar ardchaighdeán agus forbairt ghairmiúil leanúnach ar ardcháilíocht.