Frank Turpin

IBEC Nominee

Frank Turpin

D'ainmnigh an tAire Frank Turpin chuig an gComhairle Mhúinteoireachta chun ionadaíocht a dhéanamh do ICTU. Tá BA i Modhnóireacht san Fhisic ag Frank ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar aon le MBA ó Ollscoil Fordham, Nua Eabhrac. Chuaigh Frank ar scor ó Intel Ireland Teo. le déanaí tar éis 20 bliain a chaitheamh leo. Bhí sé mar Bhainisteoir Gnóthaí Rialtais agus Bainisteoir Oideachais ann. Is comhalta é de bhoird éagsúla anois, lena n-áirítear bord ICS Skills Teo.

Is comhalta de CNCM é le naoi mbliana anuas agus bhíodh sé ina Chathaoirleach ar Bhord Staidéar Thionscadal Mata ann. Is Cathaoirleach Ghrúpa Feidhmiúcháin agus Tacaíochta Thionscadal Mata agus Cathaoirleach Choiste Iniúchta CNCM é. Ó thaobh an oideachais de, deir Frank go bhfuil spéis ar leith aige i gcuraclam agus measúnacht i réimse na heolaíochta agus na matamaitice. Tá súil aige oibriú i gcomhpháirt leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun cur le gairmiúlacht agus stádas na múinteoireachta trí FGL éifeachtach a chur ar fáil..