Mary Kelly

Ainmniúchán an Aire

Mary Kelly

Is céimí ó Choláiste Phádraig, Droim Conrach í Mary agus shaothraigh sí Céim Mháistir ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath sa bhliain 2003. D’oibrigh sí ar feadh blianta fada mar mhúinteoir bunscoile, ag fáil taithí ag gach leibhéal ranga.  Chuaigh sí ar iasacht ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta sa bhliain 2001 chun forbairt ghairmiúil a chur ar fáil i réimse na Tacaíochta Foghlama leis an gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (CTCB). Ansin chuaigh sí ag obair mar Leas-Chomhordaitheoir Náisiúnta an CTCB le freagracht as cláir uimhearthachta agus litearthachta a chur i bhfeidhm faoi DEIS.

Oibríonn sí faoi láthair mar Leas-Stiúrthóir agus Ceann le Coláiste Hibernia ar a gclár bunscoile. Tá sí ag súil go n-oibreoidh an Chomhairle i gcomhpháirtíocht le múinteoirí chun gairmiúlacht ardchaighdeáin a chothú agus a fheabhsú, agus chun tacú leis an ngairmiúlacht sin.