FÉILTE

FÉILTE, Féile bhliantúil Oideachais na Comhairle Múinteoireachta don Fhoghlaim agus don Bharr Feabhais sa Mhúinteoireacht, a cheiliúrann sárobair laethúil mhúinteoirí ina gcuid seomraí ranga agus a thugann deis dóibh an dea-obair sin a roinnt, le chéile agus leis an bpobaligcoitinne.

Bhí FÉILTE 2018 ar siúl i gColáiste Mhuire Gan Smál, Luimnigh Dé hAoine, 5 Deireadh Fómhair agus Dé Satharn, 6 Deireadh Fómhair. 

Féach ar na buaicphointí ó FÉILTE 2018 thíos