Club na bPáistí

Kids Club

Beimid ag dul i bpáirt le Kingfishers Fitness Club in OÉG Gaillimh chun club leanaí a chur ar fáil do pháistí idir ceithre bliana agus dhá bhliain déag d’aois, Dé Sathairn an 28ú Meán Fómhair. Campaí gníomhaíochta ilspóirt atá i gceist. Eagrófar gníomhaíochtaí agus spóirt ar nós Peil, Cispheil, Seachain, Snámh, Dreapadóireacht, Boghdóireacht, Badmantan, cluichí faoi dhíon agus Ealaíon & Ceardaíocht. Feileann na campaí do pháistí idir ceithre bliana go leith agus dhá bhliain déag d’aois, ach ní mór na háiteanna ar fad a bheith curtha in áirithe roimh ré.

Beidh an club ar oscailt óna 9am go dtí 3.30pm le linn FÉILTE, ach na háiteanna a chur in áirithe roimh ré. Chun áit a chur in áirithe i gclub na leanaí, ar mhiste leat an fhoirm seo a líonadh isteach le do thoil agus í a sheoladh díreach chuig Kingfisher Fitness Club, NUI Galway Sports, Centre Newcastle Road, Galway. Kingfisher Fitness Club, NUI Galway Sports, Centre Newcastle Road, Galway. Má tá aon céisteanna, glaoch nó chur ríomhphoist uainn. 091 540 300| enquiriesnuig@kingfisherclub.com